Kjøps- og avtalevilkår

Avtalevilkår

Facility Services AS (923887989) – Hjemme-Service.no,

 Tunneset 10, 9407 HARSTAD, Post@Hjemme-Services.no, Tlf. 77 02 94 00. 

 

VILKÅR:

Versjon 1.01 – endret 31. oktober 2022
Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker(kjøper) og Hjemme-Service.no ved rengjøring av bolig.
Hjemme-Service.no forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

GENERELT:

Hjemme-Service.no trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

 

Ditt ansvar som kunde:

 • – Vennligst ikke gi viktig info muntlig om din bolig til vasketeamet som kommer til deg. All informasjon som omhandler spesielle forhold i din bolig, samt husdyr som er hjemme, må kommuniseres til oss skriftlig pr e-post til post@Hjemme-Service.no  – slik at vi får registrert det i vårt system.
 • – Forberede rommene som skal vaskes slik at vi enkelt kommer til for utførelse av vask.
 • – Dersom det er noen rom som er tett møblert som garderoberom eller spesialbygget kjøkken må dette varsles i forkant. Pris kan da avvike.
 • – Rydde bort gjenstander med stor affeksjonsverdi og gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig. Dette er gjenstander Hjemme-Service.no ikke erstatter.
 • – Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
 • – Sikre løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
 • – Tilstrekkelig varme i boligen.
 • – Sikre tilgang til varmt vann og strøm
 • – Pris vil avvike ved behov for bruk av ferje, kollektiv transport eller lang gangavstand. Dette må opplyses ved bestilling.
 • – Varsle oss dersom forhold endrer seg. For eksempel utvidet størrelse, utvidet bruk eller anskaffelse av nye husdyr.

 

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine personopplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

 

Erstatningsansvar

Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Hvis, mot formodning, noe skulle bli ødelagt i forbindelse med renhold, må kunden ta kontakt umiddelbart og senest innen 48 timer. Ved evt. erstatning så følges normale forsikringsvilkår hvor det gjøres fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.
 

Kvalitetsgaranti

Hjemme-Service.no har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Denne garantien gjelder for deg som Hjemme-Service.no’s kunde, og oppgavene som inkluderer i valgte tjeneste. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Hjemme-Service.no vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke. Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil Hjemme-Service.no ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.
Hvitevare service: En standard hvitevare service inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.
Ved bestilling av hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:
 • – Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under og trekk de frem hvis det skal vaskes bak
 • – Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom du har doble glass i din komfyr – vennligst ta kontakt med oss for å avtale hvordan vi skal vaske disse. Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer.
 • – Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.
 • – Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig med passende middel.
 • – Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass. Dersom du ønsker av vi skal sette på et renseprogram, ta kontakt med oss for avtale. Vi renser ikke slanger eller kondensator/lofilter for lo.

 

Vask av tak og vegger gjøres på kundens ansvar, da skjolder og misfarging kan oppstå. Hjemme-Service.no anbefaler tørrmopping hvis ikke tak og vegger skal males i etterkant. Misfarging eller skjolder ved vask vil derfor ikke falle inn under kvalitetsgarantien.
Vask av flater forutsetter underlaget tåler bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer i boligen som ikke tåler dette, må det varsles i forkant av oppdraget.
Tjenestene inkluderer ikke avkalkning/rens av fuger. Dette må bestilles som eget oppdrag.
Hjemme-Service.no medbringer alt av utstyr, og møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt. Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her.
For tjenester hvor vask av tak og vegger ikke er inkludert, støvtørker Hjemme-Service.no lett tilgjengelige flater inntil 180 cm i høyden. Det skal ikke være behov for å bruke krakk eller annet hjelpemiddel for å komme til flatene forbundet med støv tørking. Dersom man ønsker utvidet støvtørk bestilles dette som ekstratjeneste.
Vi gjør oppmerksom på at fjerning av kalk i våtrom er en tilleggstjeneste og ikke en del av en standard service. Fjerning av kalk er tidkrevende, og krever spesialmidler.

 

Nøkkel og alarm

Det er kundens ansvar at Hjemme-Service.no får tilgang til boligen for utførelse av tjenesten. Nøkler kan leveres til Hjemme-Service.no kontor før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en bekreftelse på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.
Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.
 

Vindusvask

Vindusvasken inkluderer vask av standard vinduer uten sprosser. Vinduer som er koblede er ikke inkludert i prisen. Ta kontakt for egen skreddersydd avtale.
For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter teleskopstang med lengde opp til 1,5 meter.
Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling.  Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner. Vindusvask inkluderer ikke vask av persienner, eller annen montert solskjerming. Dersom dette skal vaskes, vil tjenesten beregnes som tilleggstjeneste og priset deretter. Hjemme-Service.no forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved innvendig vask, vil ikke vinduene bli vasket.
 

Kundepleieprogram

Som kunde i Hjemme-Service.no, inngår du automatisk i vårt kundepleieprogram. Dette for å sikre best mulig kvalitet på våre tjenester. Du vil få tilsendt spørsmål i forbindelse med din service på e-post som vi håper du tar deg tid til å besvare.
Faste kunder er prioritert i høytider/før helligdager med stor pågang. Du vil derfor bli kontaktet pr. telefon eller mail som en ekstra service, og for å sikre din vask i pressede perioder.
 

Pris og betingelser

Pris tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig bolig av oppgitte kvadratmeter. Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.
For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget. For engangsoppdrag på timer faktureres brukt tid avrundet til nærmeste påbegynte kvarter. For faste kunder er tidsberegningen satt gjennom 12 mnd. Brukt tid pr levering kan derfor avvike fra en gang til en annen.
Tillegg for husdyr gjelder dersom det er hund, katt eller kanin som normalt oppholder seg i boligen, da dette krever noe mer tid til støvsuging og støvtørk. Vi har gode rutiner for vask av boliger hvor husdyr er hjemme.
Dersom omfanget av avtalen avviker iht. gjennomsnittlig beregning, vil vi ta kontakt for revidering av pris og avtale. Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer. Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet eller andre forhold som påvirker denne. Prisen justeres årlig med endring i konsumprisindeksen for sektor med arbeidslønn som dominerende prisfaktor de siste 12 måneder.

 

Rengjøringsmidler

Hjemme-Service.no er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.
 

Betalingsform

Faktura sendes til oppgitt e-postadresse. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr.40,- ved faktura på e-post. Ønskes faktura pr. post tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 60,- Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.
Privatkunder betaler faktura eller til vipps: 587106, 48 timer FØR oppdrag startes. Hvis oppdrag ikke er betalt, avventer renholdere starten til faktura er registrert betalt i vårt system.

 

FAST VASKEHJELP:

Standard tjenesten
Det utføres service etter avtale med kunde. Du som kunde skal kunne forvente at hjemmet er rengjort i henhold til Hjemme-Service.no standard ved utført oppdrag. Ved første service anbefales kjøp av en startpakke i tillegg til standard service. Denne innebærer en grundigere støvtørring og vask av gulvlister, karmer, brytere og andre tilgjengelige flater.
Service
For å spare miljøet og tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt vil vi selvfølgelig kontakte deg angående dette. Tjenesten utføres hverdager mellom kl. 08.00-21.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Oppstart av service og turnus skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller 24.12. flyttes til annen dag. Teamet vil medbringe utstyr og miljøvennlige rengjøringsmidler. Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt.  For å registrere utført arbeid vil Hjemme-Service.no plassere en RFID-brikke (et lite klistremerke) på innsiden av ytterdørens karm. Hjemme-Service.no må ved behov kunne ha mulighet til å sette seg ned på kjøkkenet for å ta en matpause. En eventuell pause blir registrert i bedriftens system og vil tidsmessig ikke påvirke serviceleveransen
Avbestilling og oppsigelse
Avbestilling og endringer må skje senest 14 dager før service utføres og må meldes skriftlig til ditt avdelingskontor. Ved for sen avbestilling, endring eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet. Byttes service til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige servicefrekvens.
Avtalen er løpende og kan sies opp av begge parter skriftlig med 2 måneders varsel. Hjemme-Service.no bekrefter oppsigelse ved utsendelse av sluttskjema. Det er ikke mulig å avbestille i oppsigelsesperioden.
Heving av avtalen
Ved gjentatte, alvorlige mangler og avvik kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Det forutsettes at avvikene er varslet skriftlig og at det er gitt mulighet til å utbedre feil og mangler.

 

ENGANGSOPPDRAG:

En standard flyttevask er som regel innvendig vask av din bolig – basert på antall kvm du oppgir. Pris for flyttevask forutsetter at boligen er tømt og har tilstrekkelig belysning. Pris er pr. boenhet. Utvendig vask av terrasse, eksterne boder og garasje er følgelig ikke inkludert i dette. Dersom du ønsker dette kostet/vasket, må dette oppgis i tillegg. Ta gjerne kontakt med oss i forkant.

 

Vær oppmerksom på følgende:

 • – Kanselleres oppdraget senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • – Kanselleres oppdraget senere enn 1 virkedag før startdato, faktureres beløpet i sin helhet.
 • – Kansellering skal skje skriftlig.
 • – Blir utførelsen av oppdraget forsinket grunnet uforutsette hendelser, innrømmes ikke erstatningsansvar for tap av arbeidstid, ulemper eller andre følgeskader for kunden.
 • – Hjemme-Service.no tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.
 • – Kunden må tilrettelegge hjemmet og gi nødvendig informasjon slik at oppdraget kan utføres i henhold til avtale. Det er kundens ansvar å dra frem utstyr, sørge for at utstyret ikke er tilkoblet strøm samt løsne eventuelle deksel det skal vaskes under.
 • – Større installasjoner som dusjkabinett, steam dusj ol. må også være skrudd av og ikke tilkoblet strøm samt trukket frem dersom vi skal vaske bak.
 • – Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til Hjemme-Service.no, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.
Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timepris. Eventuell ventetid vil faktureres.
Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timepris. Eventuell ventetid vil faktureres.
– Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av Hjemme-Service.no i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt Kvalitetsgaranti. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.